Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

op het werk

  • Begrijpen anderstalige medewerkers jou niet?
  • Is de communicatie tussen collega’s soms verstoord?
  • Weet je bij aanwerving niet of iemand voldoende Nederlands kent om een job goed te doen?

op het werk helpt je met alle vragen over taalbeleid in je bedrijf.

in de opleiding

  • Struikelen laagtaalvaardige cursisten over vaktermen of begrijpen zij de instructies niet?
  • Hoe geef je taalondersteuning in de les?
  • Hoe evalueer je een toets van een laagtaalvaardige cursist?Hoe start je taalbeleid op in jouw opleiding?

in de opleiding helpt je met alle vragen over taalbeleid in de beroepsgerichte centra.

in contact met klanten

  • Hoe zorg je voor een dienstverlening die voor iedereen begrijpelijk is?
  • Zoek je tips voor duidelijke taal in brieven?
  • Welke hulpmiddelen kan je gebruiken om met laagtaalvaardige klanten te communiceren?

in contact met klanten helpt je met alle vragen over het wegnemen van taaldrempels in de communicatie met klanten.