Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Adviesnota

 

Wat staat er in een adviesnota?

inhoud uitgebreide adviesnota

In de beperkte adviesnota staat:

  • een  SWOT-analyse
  • met informatie over context, input, proces en output (CIPO)

Je geeft een advies over de mogelijkheden om bepaalde zwaktes aan te pakken.

Uitgebreide adviesnota

De adviesnota wordt aangevuld met informatie uit de taalprofielen.
Via de vergelijking van de 2 taalprofielen krijg je zicht op:

  • taalvaardigheid die verwacht wordt in de opleiding: het huidige instroomniveau van cursisten
  • taalvaardigheid die verwacht op de werkvloer: het uitstroomniveau van cursisten
  • taaldrempels: taalvaardigheden die enkel belangrijk zijn om te slagen in de opleiding, maar niet (zo) relevant zijn op de werkvloer.
  • taalleerkansen: taalvaardigheden die belangrijk zijn op de werkvloer, maar waar de opleiding nog te weinig aandacht aan besteedt.

Je kan een advies geven over:

  • een wenselijk instroom- en uitstroomniveau
  • hoe kan je taaldrempels aanpakken?
  • hoe kan je taalleerkansen creëren?

Bespreking adviesnota

Je bespreekt de adviesnota met de directie of met de werkgroep taalbeleid. Het is belangrijk om na dit gesprek het advies en de verzamelde informatie terug te koppelen naar het team. De directie en jij kunnen de analyse en de adviesnota presenteren. Door de terugkoppeling creëer je een draagvlak om taalbeleidsacties en -processen te starten.