Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Afsluiten

Je evalueert samen met de opleiding de acties en doelen tijdens en op het einde van de begeleiding. Je zoekt naar manieren om vernieuwingen/veranderingen te verankeren.

Evalueren

Tijdens het taalbeleidsproces evalueert de werkgroep taalbeleid de acties en de doelen.

Op het einde van de begeleiding evalueert de werkgroep taalbeleid het taalbeleidsproces en het effect van het taalbeleid in de opleiding.

Verankeren of vastleggen

De werkgroep taalbeleid volgt acties op, stuurt bij, evalueert en verankert.

Na de evaluatie is het belangrijk om veranderingen/vernieuwingen vast te leggen in de opleiding. De directie/coördinatie zorgt samen met de werkgroep voor verankering.

Opvolgen

Na het afsluiten van het taalbeleidsproces kan je de opleiding informeren en stimuleren om blijvend aan taalbeleid te werken.