Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Analyseren en adviseren

 

Analyseer de informatie uit de bevragingen en de taalprofielen. Stel op basis van deze analyse een adviesnota op.

Je verzamelt de informatie uit:

in het CIPO-schema.


Het ingevulde CIPO-schema:

  • brengt verschillende aspecten van de opleiding in kaart die mogelijk een invloed hebben op het taalbeleid
  • is de basis om sterktes en zwaktes m.b.t taalbeleid te analyseren
  • is het vertrekpunt voor je adviesnota

Je kan sterktes en zwaktes analyseren via de SWOT-methode.

Je maakt een SWOT-analyse om de sterktes en zwaktes te visualiseren.

taalomgevingsanalyse Farmaceutisch technisch assistent

Adviesnota

De adviesnota bespreek je in eerste instantie met de directie/coördinatie of binnen de werkgroep taalbeleid. Als er nog geen werkgroep taalbeleid is, kan die in overleg met de directie opgericht worden.

Na het gesprek met de directie wordt de analyse en de adviesnota teruggekoppeld naar het ganse team.  vorming introductie taalbeleid voor docenten

Afhankelijk  van de opleiding beslist het ganse team, de werkgroep taalbeleid of de directie hoe de opleiding verder wil werken aan taalbeleid.

Je stelt samen met de opleiding een taalbeleidsplan op.