Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Ondersteunen

Na het vastleggen van het taalbeleidsplan ondersteun je de opleiding in het nemen van taalbeleidsacties.

In het taalbeleidsplan zijn de doelen vastgelegd die de opleiding  wil bereiken. Om de doelen te realiseren, onderneemt de opleiding taalbeleidsacties. Jij ondersteunt de opleiding bij deze acties.

Afhankelijk van de doelen en acties, kan je de opleiding informeren, stimuleren en/of coachen of materiaal ontwikkelen.

De acties situeren zich meestal op 3 domeinen:

  • Intake en evaluatie: je informeert over evaluaties of je stelt samen met de opleiding intake/evaluatie op.
  • Taalgericht lesgeven: je geeft tips, advies, vormingen of coacht de vakdocenten.
  • Taaltrajecten: je informeert de opleidingen over de mogelijkheden van voor- en neventrajecten.

Werkgroep taalbeleid

De werkgroep taalbeleid volgt de taalbeleidsacties, evalueert en stuurt bij. Ze gebruikt de SMART-geformuleerde doelen.

De doelen zijn een belangrijk instrument om:

  • taalbeleidsacties te plannen
  • acties te evalueren
  • het taalbeleidsproces te evalueren