Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Evalueren

 

De doelen van het taalbeleidsplan zijn het startpunt voor de evaluatie.

Evaluatie tijdens de begeleiding

Het taalbeleidsplan beschrijft:

 • de doelen die de opleiding wil bereiken met taalbeleid
 • de acties om die doelen te bereiken

Cruciale vraag bij de evaluatie: hebben de acties hun doel bereikt?

Denk na over:

1. Wat wil je evalueren?

 • de tevredenheid van cursisten/docenten, ...?
 • de mate waarin de kennis vergroot is?
 • de mate waarin een competentie verhoogd is?
 • een verandering binnen de opleiding?

Gebruik de SMART-geformuleerde doelen als startpunt.

2. Bij wie wil je evalueren?

 • bij de cursisten
 • bij de docenten
 • bij de directie/coördinatie

3. Hoe wil je evalueren?

 • bij de docenten:
  - schriftelijke vragenlijst, vragenlijst vakdocenten via SurveyMonky
  - interview, gesprek,  evaluatiegesprek vakdocenten
  - observatie van een les voor én na een vorming taalgericht vakonderwijs
 • bij de cursisten:
  - schriftelijke vragenlijst
  - interview of gesprek
  - beoordeling van schrijfopdrachten bij begin en op het einde van een module
 • bij de directie:
  - schriftelijke vragenlijst
  - interview of gesprek

Evaluatie op het einde van de begeleiding

1. Hoe is het proces verlopen?
Kijk hiervoor ook naar de evaluaties tijdens de begeleiding.

2. Hebben de ondernomen acties een effect opgeleverd in de opleiding? Is er iets veranderd in de opleiding?

 • gebruik de beginanalyse als startpunt (CIPO)
 • bekijk of er in de opleiding iets veranderd is binnen het CIPO-schema
 • welk effect hebben deze veranderingen op de docenten, de cursisten, ...?
 • hoe ziet de toekomst eruit? welke acties/doelen worden vooropgesteld?