Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Instrument taalprofielen

 

Hoe werkt het instrument taalprofielen?

Stel een digitaal taalprofiel op:

De werkwijze voor het opstellen van beide taalprofielen is gelijklopend.

Het instrument vergelijkt het taalprofiel opleiding en het taalprofiel werkvloer. Op basis van deze vergelijking kan je een advies geven over een 'gewenst taalprofiel'.

In een gewenst taalprofiel staan:

  • de taalvaardigheden die verwacht worden van de cursist  
  • en op welk taalniveau

Input

Je observeert, je voert gesprekken en/of je verzamelt schriftelijk materiaal. Je vult alle gegevens in het instrument in.

Verwerking

Het instrument voegt alle gegevens samen en vergelijkt.

Output

Je haalt uit het instrument:

  • taalprofielen met taalvaardigheden, taaltaken, tijdspercentages en voorbeelden.
  • taaldrempels
  • taalleerkansen

Ga terug naar taalprofielen opstellen.