Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Intake en evaluatie

 

Je ondersteunt de opleiding om met de informatie uit de taalprofielen de intake en de evaluaties bij te sturen.

Intake

Op basis van de taalprofielen denkt de opleiding na over:

 • de taalvaardigheden die ze verwacht bij de start (instroomniveau)
 • de taalvaardigheden die ze verwacht op het einde van de opleiding (uitstroomniveau)

De opleiding kan een intakeprocedure/toets opstellen of aanpassen op basis van het gewenste instroomniveau. Jij ondersteunt de opleiding.

De opleiding stelt een intakeprocedure/toets op:

 • Formatieve toets/ diagnostische toets: de opleiding wil weten welke taalvaardigheden de cursist goed kan en welke werkpunten hij heeft. Op basis van deze informatie kan de opleiding een gepast taaltraject organiseren.
 • Summatieve toets: de opleiding wil weten of de cursist aan het gewenste instroomniveau voldoet. De toets bepaalt welke cursisten kunnen starten.
  Een consulent van het Huis van het Nederlands kan een niveaubepalingstoets afnemen.
  Of de opleiding ontwikkelt een functionele taaltoets op basis van het gewenste taalprofiel.
  Cursisten die niet slagen kunnen eventueel een taaltraject volgen.
   intake logistiek assistent

 over ontwikkeling van toetsen:

Evaluatie in de vaklessen

Afhankelijk van het instroom- en uitstroomniveau van de opleiding worden de evaluaties (toetsen en examens) in de vaklessen aangepast.
Vakdocenten kunnen  een  vorming volgen of coaching krijgen via een Nodo om evaluaties talig toegankelijker te maken. Je kan de vakdocenten ook tips geven over toegankelijke evaluaties.