Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Nodo

 

In een Nodo-module werkt een NT2-expert samen met een vakdocent aan taalgericht vakonderwijs. Jij coacht de Nodo-docent en volgt de module op.

Nodo in een CVO-opleiding

Bekijk lesfragmenten taalgericht vakonderwijs:

 concept Nodo-module CVO

Een NT2-docent coacht een vakdocent in taalgericht vakonderwijs. Hij werkt met de vakdocent op en naast de opleidingsvloer.

De Nodo-docent:

  • observeert lessen
  • geeft tips over interactie, taalsteun en context
  • maakt samen met de vakdocent lesvoorbereidingen
  • werkt samen met de vakdocent aan het talig toegankelijk maken van cursusmateriaal

De adviseur taalbeleid:

  • is de link tussen het taalbeleid van de opleiding en de Nodo-module
  • informeert de Nodo-docent over alle instrumenten die ingezet kunnen worden bij Nodo
  • coacht de Nodo-docent
  • volgt samen met de directie/coördinatie de Nodo-module op in de werkgroep Nodo

NodO+  door VDAB

 zie website NodO+  

Een vakopleiding kan beroep doen op een NT2-expert van VDAB. Hij/zij leidt een interne taalcoach binnen de opleiding op. De taalcoach werkt samen met de vakdocent aan taalgericht vakonderwijs. De taalcoach ondersteunt ook de cursisten

 ? Contacteer nele.vanmieghem@vdab.be - projectleider NodO+ extern