Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Plannen

Na de startfase plant de opleiding hoe ze verder wil werken aan taalbeleid. Jij ondersteunt de opleiding hierin.

Werkgroep taalbeleid

De werkgroep taalbeleid vervult een cruciale rol in het taalbeleidsproces. De werkgroep schrijft een taalbeleidsplan en volgt het taalbeleidsproces op.

Het taalbeleidsplan kan over  meerdere jaren lopen. Het taalbeleidsplan wordt dan verder geconcretiseerd in een jaarplan.

Visie op taal

Op basis van de adviesnota denkt de opleiding na over een visie over taal(beleid). In de visie omschrijft de opleiding wat ze in de toekomst wil bereiken met het taalbeleidsproces en wat haar ambities zijn met taalbeleid.

Taalbeleidsplan

De werkgroep taalbeleid schrijft een taalbeleidsplan. Jij coacht de opleiding bij het schrijven, maar je geeft ook concrete input. De adviesnota vormt het vertrekpunt om het taalbeleidsplan te schrijven.