Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Starten

Bij de start van de begeleiding verken, bevraag en adviseer je de opleiding.

Verkennen

Je maakt op vraag van de opleiding een afspraak voor een verkennend gesprek met de directie/coördinatie. In dit gesprek:

  • verken je de vraag van de opleiding: is het een taalbeleidsvraag?
  • licht je de service toe die je als adviseur kan bieden
  • bevraag je de beginsituatie van de opleiding

Bevragen

Je doet een bevraging bij docenten, cursisten en bij de directie.

Taalprofielen opstellen

Na de bevraging van de opleiding, stel je samen met de opleiding taalprofielen op. Ideaal doe je dit in de startfase, maar in de praktijk worden ze ook dikwijls in een latere fase opgesteld.

Analyseren en adviseren

De opleiding kiest ervoor om al dan niet taalprofielen op te stellen in de startfase.

  • Beperkte adviesnota
    Als de opleiding geen taalprofielen opstelt, schrijf je na de bevraging een beperkte adviesnota. De adviesnota is gebaseerd op de informatie uit de bevraging bij directie, docenten en cursisten.
  • Uitgebreide adviesnota
    Door het opstellen van taalprofielen, geef je in een uitgebreide nota advies over het gewenste in- en uitstroomniveau van de opleiding.

Je bespreekt de adviesnota met de opleiding.

Communicatie met het docententeam

Het is belangrijk om in de startfase het ganse docententeam te betrekken en draagvlak te creëren. Je brengt de docenten op de hoogte van de resultaten uit de analysefase.  vorming introductie taalbeleid voor docenten