Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalbeleidsplan

 

In taalbeleidsplan beschrijft de opleiding wat ze wil bereiken met taalbeleid en welke taalbeleidsacties ze onderneemt. Jij ondersteunt en geeft input.

  taalbeleidsplan

Wat staat er in een taalbeleidsplan?


1. Voorstelling van de opleiding

  • organisatie en duur van de opleiding
  • criteria bij instroom

De informatie die je verzameld hebt in de startfase kan je hier gebruiken. 

2. Visie op taal: wat wil de opleiding bereiken met het taalbeleidsproces?

De taalbeleidsvisie wordt concreet gemaakt in de doelen en de taalbeleidsacties.

3. Doelen: hoe wil de opleiding de taalbeleidsvisie realiseren? 

  • Formuleer de doelen SMART: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden.
  • SMART-geformuleerde doelen zijn een hulpmiddel om in een latere fase te evalueren.
  • Formuleer ook bij wie je iets wil bereiken: bij de cursist, de lesgever, bij de directie/coördinatie, ...

4. Taalbeleidsacties: hoe wil de opleiding de doelen realiseren?

De taalbeleidsacties zijn concrete acties om de doelen te bereiken.

Per doel kunnen er meerdere acties gekoppeld worden of één actie kan meerdere doelen realiseren.

5. Evaluatie van doelen en acties

Gebruik de info uit de SMART-geformuleerde doelen.

Over het taalbeleidsplan communiceren

Tijdens het opstellen van het taalbeleidsplan koppelt de werkgroep regelmatig terug naar het team. Dit kan bv. tijdens een personeelsvergadering.

Als het taalbeleidsplan gefinaliseerd is, wordt het gepresenteerd aan het ganse team.

Het taalbeleidsplan kan geconcretiseerd worden in een jaarplan.