Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalgericht lesgeven

 

Met tips, vormingen of via een Nodo-module kan je de opleiding ondersteunen in taalgericht lesgeven.

Tips

Met tips informeer en sensibiliseer je vakdocenten op een laadrempelige manier over taal(beleid) en taalgericht lesgeven.

Vormingen

Je organiseert een vorming om een groep vakdocenten vaardiger te maken in taalgericht lesgeven.

Meestal organiseer je een vorming als onderdeel van een procesbegeleiding. Soms organiseer je een vorming in een opleiding die je niet begeleidt.

Nodo

Je organiseert een Nodo-module om vakdocenten te coachen in taalgericht vakonderwijs. Een Nodo-docent coacht de vakdocent individueel. Jij volgt de Nodo-module en de Nodo-docent op.