Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalprofielen opstellen

 

Welke taalvaardigheden verwachten de werkvloer en de opleiding van de cursist? Hoe stel je een taalprofiel op?

Taalprofiel werkvloer

Een taalprofiel werkvloer inventariseert de taalvaardigheden die op de werkvloer verwacht worden binnen een bepaalde functie. Het taalprofiel geeft een beschrijving van de taalvaardigheden volgens het Raamwerk Nederlands (v)mbo.

Het taalprofiel stel je op door:

  • gegevens te verzamelen via observaties,gesprekken en documenten
  • deze gegevens in te vullen in het  instrument taalprofielen

Taalprofiel opleiding

Een taalprofiel opleiding inventariseert de taalvaardigheden die de opleiding van een cursist verwacht. Het taalprofiel beschrijft de taalvaardigheden en een bijhorend taalniveau volgens het Raamwerk Nederlands (v)mbo.
De inventarisatie van taalvaardigheden is de bestaande toestand op een bepaald moment in de opleiding. Op basis van het taalprofiel worden verwachtingen m.b.t. taalvaardigheden bespreekbaar.

Het taalprofiel opleiding stel je op door:

  • gegevens te verzamelen via observaties, gesprekken en documenten
  • deze gegevens in te vullen in  instrument taalprofielen.

Vergelijking taalprofiel werkvloer en opleiding

Je stelt een taalprofiel werkvloer op in functie van de opleiding. Dit wil zeggen dat je het taalprofiel werkvloer vergelijkt met het taalprofiel opleiding.

Lopen de verwachte taalvaardigheden van de werkvloer en de opleiding gelijk of zijn er grote verschillen? Door de vergelijking krijg je een zicht op:

  • taaldrempels: taalvaardigheden die enkel belangrijk zijn om te slagen in de opleiding, maar niet (zo) relevant zijn op de werkvloer.
  • taalleerkansen: taalvaardigheden die belangrijk zijn op de werkvloer, maar waar de opleiding nog te weinig aandacht aan besteedt.

Je gebruikt deze informatie om een gepast advies te geven aan de opleiding. Zo kan de opleiding evolueren naar het gewenste taalprofiel.