Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taaltrajecten

 

Je ondersteunt de opleiding bij het kiezen van een taaltraject.

De keuze voor een bepaald taaltraject hangt af van:  

  • de organisatie van de opleiding: heeft de opleiding ruimte in het curriculum om een module taal in te richten?
  • de onderwijsbevoegdheden: heeft de opleiding een bevoegdheid om NT2 of aanvullende algemene vorming (AAV) in te richten?
  • de mogelijkheid om samen te werken met andere opleidingen/partners
  • het profiel van de cursisten: welk instroomniveau hebben ze?

Er zijn verschillende vormen van taaltrajecten:

  • vakgerichte voortrajecten: gaat vooraf aan de vakopleiding. De laagtaalvaardige cursist moet nog een aantal taalvaardigheden verwerven voor hij start.
  • vakgerichte neventrajecten: loopt gelijktijdig met de vakopleiding. De laagtaalvaardige cursist start met de vakopleiding, maar heeft nog extra taalondersteuning nodig.
  • individuele taalremederiëring: de cursist krijgt individuele begeleiding tijdens de vakopleiding.

  •