Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Verkennen

 

In het gesprek met de directie verken je de taalbeleidsvraag van de opleiding. Je verzamelt ook informatie over de beginsituatie.

leidraad verkennend gesprek

CIPO-schema taalbeleid

service taalbeleid Huizen

In het verkennend gesprek met de directie/coördinatie probeer je de initiële taalbeleidsvraag van de opleiding te verduidelijken: wat zijn de noden en behoeften van de opleiding?
Je koppelt de vraag van de opleiding aan de service die je als adviseur kan bieden.

Daarnaast breng je de beginsituatie van de opleiding in kaart. Je verzamelt in het gesprek met de directie info over:

  • Context: omgevingskenmerken, structuur van de opleiding
  • Input: kenmerken van docenten en cursisten
  • Proces: visie van de opleiding, overleg en besluitvorming, onderwijs en begeleiding, ...
  • Output: prestaties van cursisten, doorstroom, tevredenheid van cursisten en docenten, .

Je geeft de info schematisch weer in het CIPO-schema. Later vul je het CIPO-schema aan met de informatie uit de bevraging van docenten en cursisten.

over CIPO?

Soms heb je na het verkennend gesprek nog extra informatie nodig om het CIPO-schema te vervolledigen.Daarom is het belangrijk om een aanspreekpersoon te hebben in de opleiding. Dit kan de directie zijn of de trekker taalbeleid.

Resultaat van het verkennend gesprek

Concrete vraag
Als de opleiding een concrete taalbeleidsvraag heeft, maak dan afspraken met de opleiding. CVO Provincie Antwerpen.
Als de opleiding een vraag heeft die je niet kan beantwoorden, verwijs dan door.

Taalbeleidsproces
De opleiding heeft de intentie om aan taalbeleid te werken. Ze wil begeleiding van een adviseur taalbeleid. De directie/coördinatie koppelt het resultaat van het verkennend gesprek intern terug en neemt opnieuw contact met de adviseur taalbeleid.
CVO Lethas.