Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Visie op taal

 

In de visie op taal omschrijft de opleiding wat ze wil bereiken met het taalbeleid.

Hoe kan je de opleiding ondersteunen om een taalbeleidsvisie ontwikkelen?

De visie is ingebed in de algemene pedagogische visie van de opleiding.

Om de visie te realiseren, legt de opleiding doelen en taalbeleidsacties vast in het taalbeleidsplan. Als het taalbeleidsplan over meerdere jaren loopt, kunnen de de doelen en acties kunnen concreet uitgewerkt worden in een jaarplan.

Op basis van positieve en negatieve ervaringen met taalbeleidsacties kan de visie verdiept en verder geconcretiseerd worden.