Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Werkgroep taalbeleid

 

De werkgroep taalbeleid is cruciaal. Zij stelt een taalbeleidsplan op en volgt daarna de taalbeleidsacties op.

Wie zit er in de werkgroep taalbeleid?

De samenstelling van de werkgroep taalbeleid is belangrijk om een ruim draagvlak te creëren binnen de opleiding. De werkgroep taalbeleid is samengesteld uit:

  • coördinatie of directie
  • docenten van verschillende vakken
  • als het CVO een NT2-afdeling heeft: NT2-coördinator, NT2-docenten
  • adviseur taalbeleid

De opleiding stelt idealiter een trekker taalbeleid aan. Jij kan in de beginfase ook de trekker taalbeleid zijn. Maar om het taalbeleidsproces te verankeren binnen de opleiding is het erg belangrijk dat je de rol van trekker tijdelijk opneemt.

Wat doet de werkgroep taalbeleid?

De werkgroep taalbeleid maakt een taalbeleidsplan. Ze denkt ook na over een visie op taal.
Jij begeleidt de werkgroep in het ontwikkelen van een taalbeleidsplan en informeert hen over taal(beleid).  

Idealiter zijn er een 4-tal overlegmomenten om tot een taalbeleidsplan te komen:

  • overleg 1: adviesnota bespreken
  • overleg 2: welke doelen stelt de opleiding voorop? wat wil ze bereiken met het taalbeleid?
  • overleg 3: hoe kan de opleiding deze doelen bereiken? welke taalbeleidsacties wil ze ondernemen?
  • overleg 4: alle info samenbrengen in een taalbeleidsplan

Op basis van de informatie uit de verschillende overlegmomenten kan je als adviseur het taalbeleidsplan schrijven.

Na het schrijven van het taalbeleidsplan, volgt de werkgroep de taalbeleidsacties op en zorgt voor verankering binnen de opleiding.