Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Schrijven

 

Hoe zorg je ervoor dat laagtaalvaardige klanten jouw schriftelijke documenten begrijpen?

Schrijf alleen de essentie. Schrap overbodige informatie.

Probeer in je eerste zin de essentie duidelijk te maken in plaats van een lange aanloop te schrijven.

Zorg voor een duidelijke structuur.

Gebruik tussentitels en formuleer ze als vraagjes.

We delen u bij deze mee dat u een afspraak hebt op 28.05.2012 om 10u om alles met u te overlopen en de volgende stappen in de procedure met u te bespreken.

We vragen u deze afspraak na te komen of ons te laten weten als u belet bent, dan kunnen wij in de planning een nieuwe afspraak boeken.

Gelieve het formulier in de bijlage in te vullen ter voorbereiding.

Je hebt een afspraak op 28 mei 2012 om 10:00u.

Wat moet je doen?
Kom op 28 mei naar ons kantoor
Vul het formlulier in en neemt het mee

Kan je niet komen?
Contacteer ons op 01 234 56 78.


Schrijf duidelijke zinnen.

 • Schrijf actieve zinnen (vermijd zoveel mogelijk passieve zinnen met 'worden')
 • Schrijf instructies.
 • Zet het onderwerp vooraan in de zin.
 • Wissel lange zinnen af met korte zinnen (max. 10 woorden)
Volgens de door u reeds gekende procedure, vragen we u dan wel ons dit schriftelijk te bevestigen, eventueel met opgave van de periode waarop wij u opnieuw mogen contacteren. De nodige registratieformulieren zullen u vervolgens eerstdaags toegestuurd worden.
Bevestig ons dit in een brief. Noteer de datum waarop wij u opnieuw mogen contacteren. We sturen u daarna de nodige documenten.

Schrijf alledaagse of internationale woorden.

 • Vermijd formele woorden of figuurlijk taalgebuik.
 • Vermijd vakjargon of leg het goed uit.
 • Vermijd afkortingen.
 • Gebruik cijfers.
 • Schrijf de maanden voluit.
 • Controleer je woordgebruik met de woordenlijst klare taal of zoekeenvoudigewoorden.nl van BureauTaal.

We gaan aan de slag, staven, aan de hand van, bv., op de hoogte houden, heden, indien
We starten, bewijzen, met, bijvoorbeeld, informeren, nu, als

Zorg voor een duidelijke vormgeving.

 • Zet belangrijke woorden in vet.
 • Gebruik 1 lettertype.
 • Schrijf woorden niet volledig in hoofdletters.

SLUIT DE DEUR, Contacteer ons op het nummer…
Sluit de deur, Contacteer ons op het nummer …

Controleer met de checklist of je de tips hebt toegepast in je tekst.