Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Evaluatie

Hoe evolueert de taal van de cursisten tijdens de opleiding? Verbetert hun taal? Kun je dat objectief aantonen of is het eerder aanvoelen? Een cursistvolgsysteem is een handig instrument om taalcompetenties op te volgen.

Voorbeeld cursistvolgdossier taal

Sjabloon cursistvolgdossier taal

Vertrek vanuit het taalprofiel
In het taalprofiel staan de taalcompetenties die de cursist moet verwerven tijdens de opleiding. Heeft de opleiding een cursistvolgdossier? Integreer het taalprofiel in dit dossier. Zoniet, gebruik een apart cursistvolgdossier voor taal.

Maak afspraken wie wanneer aan de taalcompetenties kan werken met de cursist

De cursist moet bijvoorbeeld een gesprek voeren over alledaagse onderwerpen, het weer, ... .

  • De taaldocent oefent dit in met de cursisten die nog moeite hebben.
    Hij houdt de stagebegeleider op de hoogte.
  • De stagebegeleider observeert dit daarna op de stage en bespreekt het met de cursist. Eventueel herhaalt hij nog een keer de tips van de taaldocent.
    De stagebegeleider koppelt terug naar de taaldocent.

Bespreek regelmatig de taalevolutie van de cursist
Zowel de taal- als vakdocent merken tijdens de opleiding taalevoluties op. Wie begrijpt de mondelinge instructies van de vakdocent goed? Wie blijft het moeilijk hebben met het samenvatten van cursusmateriaal?
De taal- en vakdocent stemmen hun observaties op elkaar af en noteren dit in het cursistvolgdossier.


Bespreek met de cursist
Spreek af wie wanneer de vorderingen met de cursist bespreekt. Gebruik hiervoor het cursistvolgdossier.


© Katrien Van Boxel