Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalgericht lesgeven

Zijn cursisten vaak aan het woord in je les? Hebben ze een actieve rol? Ligt er een woordenboek in de klas? Hangen de vaktaalwoorden van de week in de klas?

Voorbeeld lesvoorbereiding

Sjabloon lesvoorbereiding

Geef je cursisten extra (taal)leerkansen door taalgericht les te geven.

 • Interactie
  Je stimuleert interactie. Al sprekend, discussiërend verwerven cursisten de leerstof, maar krijgen ze ook de kans hun taal te verbeteren.
 • Taalsteun
  Je biedt taalsteun aan wie dat nodig heeft. Je reikt hulpmiddelen aan en geeft mondeling en schriftelijk feedback, waar het kan.
 • Context
  Je kadert de leerstof steeds duidelijk in de context. Zo bied je de cursisten een kapstok om de leerstof aan op te hangen.

Hoe integreer je de werkvormen van taalgericht lesgeven in je lesvoorbereidingen?

 • Doe als vakdocent beroep op een taaldocent of adviseur taalbeleid om samen een vakles voor te bereiden. Je kunt dit één op één doen of in een vakgroep samen met vakcollega’s. In een vakgroep kun je meerdere lessen tegelijk aanpakken.
 • Neem het taalprofiel van de opleiding erbij. Bekijk samen in welke les je aan welke taalcompetentie kunt werken.
 • Gebruik het sjabloon en de tips om taalleerkansen in je les te integreren.
 • Evalueer de les achteraf samen met de taaldocent en deel je ervaringen met je collega’s in de vakgroep. Zo gaat de opgebouwde expertise niet verloren.
 • Neem een kijkje op de website van De Lesfabriek. Op deze website vind je voorbeelden van lesvoorbereidingen van vaklessen met talige doelen en vakdoelen.