Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalgericht Vakonderwijs

 

In een taalgerichte vakopleiding geeft de docent het vak én krijgt de cursist de kans om taal bij te leren en te verbeteren.

Wat is taalgericht vakonderwijs?

Als vakdocent heb je tijdens je opleiding extra aandacht voor taal, zo creeër je taalleerkansen voor alle cursisten.

Hoe begin je er zelf aan?

Of kies je voor een intensief coachingstraject voor taal- en vakdocenten?

1. Een Nodo-module is een coachingsmodel van de agentschappen integratie & inburgering en Huis van het Nederlands Brussel.

Je organiseert als opleiding een Nodo-module om de taal- en vakdocent te laten samenwerken.

  • De taaldocent helpt de vakdocent door samen lessen toegankelijker te maken te maken en lesmateriaal aan te passen.
  • De vakdocent helpt de taaldocent door authentiek materiaal (cursussen, gereedschap, stageopdrachten,...) te voorzien, de cursist te observeren en feedback te geven over de taalevolutie van de cursist.

2. Nodo+ (Nederlands op de opleidingsvloer) is een coachingstraject van VDAB

  • Je stelt als vakopleiding een taalcoach aan om laagtaalvaardige cursisten en vakdocenten te ondersteunen op de opleidingsvloer.
  • VDAB zorgt voor een NODO-toolbox en een NODO-coach die de vakdocent en taalcoach opleidt.
  • Als opleiding implementeer je langzaamaan het NODO+ model van taalondersteuning in je verschillende vakopleidingen.

Meer info? zie website Nodo+